07:00  
Varattu Varattu Varattu
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
Varattu Varattu Varattu
16:30
17:00
17:30
Padel 1
17:30
Varaa
18:00
Padel 1
18:00
Varaa
18:30
Padel 1
18:30
Varaa
Padel 2
18:30
Varaa
Padel 3
18:30
Varaa
19:00
Padel 1
19:00
Varaa
Padel 2
19:00
Varaa
Padel 3
19:00
Varaa
19:30
Padel 1
19:30
Varaa
Padel 2
19:30
Varaa
Padel 3
19:30
Varaa
20:00
Padel 1
20:00
Varaa
Padel 2
20:00
Varaa
Padel 3
20:00
Varaa
20:30
Padel 1
20:30
Varaa
Padel 2
20:30
Varaa
Padel 3
20:30
Varaa
21:00
Padel 1
21:00
Varaa
Padel 2
21:00
Varaa
Varattu
21:30
Padel 1
21:30
Varaa
Padel 2
21:30
Varaa
22:00
Varattu Varattu Varattu
22:30
23:00
     

Sijainti

Henry Fordin katu 6
00150 Helsinki
» Kartta