Valokuvauspalveluja

Näytteenä tässä kirja HelsingistäTästä suora yhteys kustantajaan.
Kirjaa voi tilata myös sieltä.
You can order "Old beautiful Helsinki" directly
from the publisher Atenakustannus or buy it in the bookstore.


Linkki / Link to: Atenakustannus


Lyhennelmä historian osuudesta "Vanha, kaunis Helsinki"

Helsingin historiaa

1550 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa perusti Helsingin Vantaanjoen suulle edistääkseen uudisasutusta Suomessa. (Suomi oli ollut Ruotsin kanssa valtiollisessa yhteydessä 1200-luvulta lähtien.)

1640 Helsinki sai nykyisen paikkansa.

1654 Tulipalo tuhosi suurimman osan kaupungista.

1690-luvulla olivat suuret katovuodet ja nälänhätä.

1700 Suuri Pohjan sota ja isoviha. Kaupunki tuhoutui.

1710 Suuri osa helsinkiläisistä kuoli ruttoon.

1713 Pietari Suuri hyökkäsi Suomeen. Helsinki vallattiin.

1721 Miehitys päättyi. Uudenkaupungin rauha.

1748-88 Viapori (nykyinen Suomenlinna) rakennettiin linnoitusupseeri Augustin Ehrensvärdin johdolla.

1808-09 Suomen sota

1809 Haminan rauha. Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Porvoon valtiopäivät. Venäjän keisari Aleksanteri I takasi Suomelle melko itsenäisen aseman.

1810 Helsingissä oli 4065 asukasta.

1812 Helsinki määrättiin Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi Turun sijaan. Tulipalo oli vuonna 1808 tuhonnut suurimman osan Helsingistä.

1833 Helsingissä oli 12 000 asukasta.

1852 Nikolainkirkko (vuodesta 1959 Tuomiokirkko) vihittiin käyttöönsä.

1855 Itämainen sota. Englantilais-ranskalainen laivasto pommitti Viaporia. Tykkipattereiden jäännöksiä on Helsingin edustan saarilla vieläkin.

1862 Ensimmäinen rautatie Helsinki-Hämeenlinna avattiin liikenteelle.

1901 Hevosvetoiset raitiovaunut vaihtuivat sähköistettyihin.

1906 Suurlakko. Suomen säädyt hyväksyivät uuden valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain.

1907 Yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittu yksikamarinen eduskunta kokoontui palokunnantalolla.

1914-18 Ensimmäinen maailmansota.

1917 Suomi itsenäistyi 6. päivänä joulukuuta.

1918 Eliel Saarisen piirtämä rautatiesema valmistui. Kansalaissota.

1939-45 Toinen maailmansota.

1939 Suomen Talvisota alkoi 30.11. ja päättyi 13.3.1940.

1941-44 Jatkosota.

1950 Helsingin 400-vuotisjuhlat. Helsinki-päivää vietetään 12. kesäkuuta. Asukkaita 369 000.

1952 Helsingin olympialaiset.

1995 Suomesta tuli Euroopan Unionin jäsenmaa.

2000 Helsinki 450 vuotta. Väkiluku 2000/2001 oli 555 474.

2002 Suomen markka vaihtui euroksi.

 


 

History of Helsinki


1550 The Swedish ruler Gustavus Vasa founded Helsinki at the mouth of the Vantaanjoki river to encourage new settlers to Finland. (Finalnd has been united with Sweden since the 12th century.)

1640 Helsinki was moved to its present site.

1654 A fire destroyed most of the town.

1690s These were years of harvest failure and famine in Finland.

1700 During the Great Northern War or the "Great Wrath" Helsinki was destroyed.

1710 The majority of population of Helsinki died from the plague. One thousand one hundred and eighty-five people were buiried in the graveyard of the Old Chruch.

1713 Peter the Great of Russia invaded Finland. Helsinki is taken and occupied.

1721 The occupation ended with the treaty of Uusikaupunki.

1748-88 The fortress of Viapori (nowadays known as Suomenlinna) was built under the direction of Augustin Ehrensvärd.

1800 In the early part of this of this century Finnish art, literature and music began to appear.

1808-09 The war between Sweden and Russia.

1809 Treaty of Hamina. Finland was incorporated into Russia as an autonomous Grand Duchy. At the Diet in Porvoo the Russian Czar, Alexander I, guaranteed Finland a considerable amount of independence.

1810 The population of Helsinki numbered 4,065.

1812 Helsinki was proclaimed capital of the Grand Duchy in place of Turku. A fire destroyed a large part of the town. A construction committee was formed to rebuild the town.

1833 The population of Helsinki numbered 12,000.


1852 The Nicholas Church was consecrated (the present-day Cathedral).

1855 The Crimean War. The Anglo-French fleet bombarded Viapori. Remains of the batteries are still to be seen on the islands.

1860 The town received gas lighting.

1862 The first railway in Finland was opened. It was between Helsinki and Hämeenlinna.

1901 Electric trams replaced horse-drawn trams.

1906 General Strike. The Finnish estates confirmed a new act of Parliament end electoral law.

1907 A unicameral legislative body, chosen by universal and equal suffrage, assembled for the first time in the fire station building.

1914-18 The First World War.

1918 The Central Railway Station, designed by Eliel Saarinen was completed. The Finnish Civil War.

1939-45 The Second World War.

1939 The Winter War began 30.11.39 and ended 13.3.40.

1941-44 The Continuation of the Winter War.

1950 Helsinki celebrates its 400th anniversary. The 12th of June is set as "Helsinki Day". The population numbered 369,000.

1952 The Olympic Games were held in Helsinki.

1995 Finland became Member State of the European Union.

2000 Helsinki 450 years. Population (2000/2001) numbered 555,474.

2002 Finland's monetary unit "markka" was changed to euro.

{snoobi}